Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.Pomorski TransFER

Sve naše željezničke linije (TransFER) za transporte kotnejnera od/do europskih luka.


Kontinentalni TransFER

Sve naše željezničke linije (TransFER) u europskim privrednim centrima za transporte Vaših kontejnera.

Euroazija TransFER

Sve naše željezničke usluge (TransFER) za kontejnerske prijevoze unutar euroazijskog kontinenta.


Konvencionalni TransFER

Sve naše željezničke linije (TransFER) u europskim privrednim centrima za Vaše vagonske pošiljke.