Rail Cargo Group u Mađarskoj

Kao mađarski tržišni lider, našim željezničkim logističkim uslugama ne umrežavamo samo Mađarsku, već i ekonomska tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Mi smo lideri u Mađarskoj. To se odražava na ukupna profesionalna logistička rješenja duž međunarodnih koridora. Pored toga formiramo okosnicu za intenzivan transport pojedinačnih vagona. Zahvaljujući vlastitom kontejnerskom terminalu BILK u Budimpešti, realizujemo redovne željezničke linije između Mađarske i južnih luka Koper i Rijeka, kao i redovan promet do Ploieștija u Rumuniji. Naš dispečerski centar u Budimpešti, Ferencváros, nudi profesionalnu podršku u upravljanju vagonima i dodatnim uslugama, omogućavajući tako nesmetano upravljanje transportom na Balkanu.

Bilo da se radi o kompletnim vozovima, pojedinačnim vagonima ili intermodalnom transportu - zahvaljujući našem prisustvu na mađarskom tržištu i vlastitoj mreži za uslugu vuče, pružamo željezničku logistiku u Austriji, Mađarskoj i u zemljama širom Srednje i Jugoistočne Europe. Vlastita kamionska flota omogućava profesionalni transport prije i poslije glavnog teka. Naš najsavremeniji logistički centar u Győrszemere je takođe središte održivog teretnog transporta.

Privredne grane

U svijetu bogatom raznolikostima, inovacija stvara presudnu prednost. Uz znanje i upotrebu inovativnih transportnih tehnologija, za Vašu privrednu granu implementiramo sveouhvatna logistička rješenja.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država

Multimodalni terminali

Budimpeštanski kontejnerski terminal BILK od presudnog je značaja. Terminal u Mađarskoj je pretovarni centar za kombinovani transport bez pratnje i čini središte za transport robe u zapadnu i jugoistočnu Europu.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.

Tehnički servis

Kada je u pitanju potpuno održavanje željezničkih vozila, mi slijedimo samo jedan cilj: maksimalnu funkcionalnost kroz maksimalnu operativnu spremnost.