Rail Cargo Group u Mađarskoj

Kao mađarski tržišni lider, našim željezničkim logističkim uslugama ne umrežavamo samo Mađarsku, već i ekonomska tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Mi smo lideri u Mađarskoj. To se odražava na ukupna profesionalna logistička rješenja duž međunarodnih koridora. Pored toga formiramo okosnicu za intenzivan transport pojedinačnih vagona. Zahvaljujući vlastitom kontejnerskom terminalu BILK u Budimpešti, realizujemo redovne željezničke linije između Mađarske i južnih luka Koper i Rijeka, kao i redovan promet do Ploieștija u Rumuniji. Naš dispečerski centar u Budimpešti, Ferencváros, nudi profesionalnu podršku u upravljanju vagonima i dodatnim uslugama, omogućavajući tako nesmetano upravljanje transportom na Balkanu.

Bilo da se radi o kompletnim vozovima, pojedinačnim vagonima ili intermodalnom transportu - zahvaljujući našem prisustvu na mađarskom tržištu i vlastitoj mreži za uslugu vuče, pružamo željezničku logistiku u Austriji, Mađarskoj i u zemljama širom Srednje i Jugoistočne Europe. Vlastita kamionska flota omogućava profesionalni transport prije i poslije glavnog teka. Naš najsavremeniji logistički centar u Győrszemere je takođe središte održivog teretnog transporta.