MIKE

Naš digitalni asistent MIKE podržava vas sa digitalnim uslugama za transport robe. MIKE kontinuirano nudi nove funkcionalnosti koje obradu transporta - od transportnih upita do naplate - čini lakšom, efikasnijom i transparentnijom.

MIKE trenutno ima sljedeće funkcionalnosti:

Capacity planning (Planiranje kapaciteta)

Naše Capacity Planning (planiranje kapaciteta) omogućuje vam bolje planiranje potražnje vagona na tračnicama i proaktivno reagiranje na uska grla ili višak kapaciteta. Osnova za to je vaš obim proizvodnje.
Na ovaj način vaša roba nikada neće stajati na putu.

Ordering (Naručivanje)

Lako kreirajte narudžbe praznih vagona i tovarne listove na temelju predložaka - uskoro i program kompletnih vozova za klijente. Izmene i dodatne zahteve možete pratiti transparentno i neprekidno. To znači da se resursi mogu dodijeliti ciljano. Napredak vaše narudžbe možete vidjeti u bilo kom trenutku bez slanja upita.
Vi naručite direktno - a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo. 

Tracking (Praćenje)

Uz MIKE Tracking uvijek i odmah znate gdje se nalaze vaše pošiljke i kada se očekuje da stignu. Pošiljke su takođe jasno prikazane na mapama. Na ovaj način ste stalno aktuelno informisani od trenutka slanja do trenutka isporuke. Putem funkcije za komentare uostalom možete sa nama stupiti u kontakt u vezi sa svakom pošiljkom.
I dalje imate nadzor nad svakom od vaših pošiljki.

S tim u vezi vam nudimo mogućnost da elektronskim putem objavite spremnost vašeg vagona za preuzimanje. U tu svrhu jednostavno koristite MIKE praćenje ili našu novu aplikaciju MIKE Mobile.

Više informacija