Od TransFERa Linz–Wels–Duisburg nastaje TransFER Linz–Duisburg–Rotterdam

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) optimizira svoj TransFER sa vezom za Roterdam, stvarajući tako direktnu povratnu vezu između Austrije, Njemačke i Holandije.

Roterdam igra ključnu ulogu u željezničkom transportu tereta - luka je važno logističko čvorište u Evropi i služi kao čvorište za rukovanje robom između vozova, brodova i kamiona u intermodalnom transportu. Roterdam nije samo važno čvorište za teretni transport unutar Evrope, već i šire. TransFER Linz–Duizburg–Rotterdam sada ima četiri povratna putovanja sedmično, stvarajući optimalnu vezu za pomorske tokove robe u ekonomske regije zapadne i centralne Evrope. Ovim TransFER-om pružamo mogućnosti transfera unutar Rotterdama do svih pomorskih i kontinentalnih terminala u industrijskim i lučkim područjima Maasvlakte i Waalhaven, kao i do Antwerpena i Zeebruggea.

Procedura i opcije

TransFER počinje u Linzu i vodi preko Duisburga do Rotterdama. Sve po fiksnom rasporedu za pouzdano logističko planiranje. Mogu se transportovati svi tipovi kontejnera na slaganje u rasponu od 20 do 45 stopa. Moguća je i upotreba izmjenjivih karoserija (WAB) u pravcu Roterdama. RCG također aktivno radi na dodatnoj opciji transporta za prikolice s kranom. Osim toga, moguć je prijevoz opasnog tereta (RID) duž cijele rute.

TransFER Linz–Duisburg–Rotterdam

29.01.2024