Nasa web stranica za vas na slovenskom jeziku

Potreba za ekološki prihvatljivim logističkim rješenjima povećava se i na slovenačkom tržištu.  Nama je još važnije da govorimo jezikom svojih kupaca.  Stoga je naša web stranica sada dostupna i na slovenačkom.

Pored domaćih tržišta Austrije i Mađarske, prisutni smo u još 16 evropskih zemalja, od kojih u dvanaest već imamo vlastitu vuču. Kao dio međunarodno aktivne kompanije, naši logistički profesionalci iz 34 zemlje oblikuju našu budućnost, a time i budućnost naših kupaca. I budući da nas ova raznolika kombinacija znanja i izraženog inovativnog duha čine jedinstvenima, zato nam je važno da ovu svestranost predstavimo i na našoj web stranici. U aprilu smo uspjeli dovršiti integraciju slovenačkog jezika i sadržaja Rail Cargo Logistics d.o.o., naše podružnice u Sloveniji, na našoj web stranici.

ÖBB Rail Cargo Group u Sloveniji

U Sloveniji smo se specijalizirali za obradu intermodalnih prijevoza preko jadranskih luka, kao i za kamionske isporuke i skladišnu logistiku. Izuzetan geografski položaj Slovenije, čvorište dva važna panevropska koridora, definira naš portfolio usluga. U Sloveniji središnju i istočnu Evropu povezujemo s Mediteranom. Luka Koper - kao najsjevernija luka na Jadranu - djeluje kao najvažniji prekomorski ulaz na Daleki istok. I zahvaljujući izravnoj povezanosti s lukom, implementiramo cjelovita, visokokvalitetna međunarodna logistička rješenja.

RCG u Sloveniji

03.05.2021