Nova veza između Turske, Mađarske i Češke

ÖBB Rail Cargo Group proširuje svoju intermodalnu mrežu kombinirajući svoj novi TransFER Budapest–Brno sa povećanjem frekvencije postojeće TransFER veze Budapest–Köseköy.

Uz koordinaciju novog TransFER-a između Budapest–Brno i povećanjem povratnih vožnji između Budimpešte i Köseköy-a, roba se ubuduće može dva puta sedmično prevoziti direktno sa azijske strane Turske u Mađarsku, a odatle dalje u Češku. To kupcima garantuje novu, efikasnu i stabilnu vezu između Češke i Turske, koju će DSV Turska intenzivno koristiti za svoje klijente. Obje veze su optimalno integrirane u TransNET i tako omogućavaju prosljeđivanje na sve RCG destinacije.

TransFER Budapest–Brno

Novom TransFER vezom Budapest–Brno, od 5. maja 2021. godine, RCG će omogućiti efikasno i ekološki prihvatljivo transportno rješenje između Mađarske i Češke za pomorski i kontinentalni protok robe. Veza između kontejnerskog terminala Brno i terminala BILK u Budimpešti osigurava brzo tranzitno vrijeme od samo 12 sati i opslužuje se sa dva povratna putovanja sedmično. U sklopu imenovanih odredišta treba spomenuti vezu putem TransNET-a do Kopra kojom je moguća brzo, pouzdano i jeftino povezivanje između jadranske luke i Češke, kao i susjedne Slovačke.

Povećanje povratnih putovanja TransFER-a Budapest–Köseköy

Novom vezom, ruta do Turske također bi trebalo da bude dodatno ojačana. Stoga RCG udvostručuje svoju TransFER vezu Budapest–Köseköy na dva povratna putovanja sedmično. Uz mogućnost povezivanja novog TransFER-a Budapest–Brno sa Anadolijom i Centralnom Azijom/Kinom, povezani su ekonomski centri u cijeloj zapadnoj Evropi, a cijelo euroazijsko područje povezano je sa mrežom RCG. Iznad svega, novo partnerstvo s Pasifikom Eurasia, operaterom turske državne željeznice TCDD, na terminalu Köseköy je važna karika u cilju jačanja transporta do i iz Turske, kao i dalje u države ZND-a i do Kine.

04.05.2021