Novi TransFER Wolfurt–Frenkendorf


ÖBB Rail Cargo Group (RCG) proširuje svoju mrežu novim intermodalnim TransFER-om, koji omogućava visokofrekventne veze sa mediteranskim lukama Đenova i La Specia i zapadnim lukama Roterdam i Antverpen za pomorske utovarne jedinice.

Ovom novom vezom, RCG u saradnji sa Swissterminal-om ne nudi samo efikasan i održiv transport robe između terminala Wolfurt u zapadnoj Austriji i švajcarskog terminala u Frenkendorfu, već i atraktivne dalje veze sa najvažnijim evropskim lukama. TransFER nudi tri povratna putovanja sedmično i atraktivno vrijeme tranzita.

Veza sa lukama za pomorski transport robe

TransFER Wolfurt–Frenkendorf je posebno pogodan za pomorske utovarne jedinice u kontejnerima od 20 i 40 stopa. U Frenkendorfu, RCG se bavi daljim transportom do i iz Đenove i La Specije na Ligurijskom moru, kao i do dvije najveće evropske luke u Roterdamu i Antverpenu, sa partnerima i rješenjima za transport po mjeri. TransFER Wolfurt–Rotterdam i dalje će se nuditi nekoliko puta sedmično kao direktna veza.

07.02.2022