Rail Cargo Group в Словакия

Rail Cargo Group реализира в Словакия контейнерен транспорт между Австрия и терминала в Братислава, като по този начин формира един вид средище за железопътната логистика към Европа. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Нашата международна логистична и транспортна мрежа ни превръща в един от специалистите в сферата на железопътния транспорт и то преди всичко за химическата, дървопреработвателната и селскостопанската промишленост. С помощта на директната връзка до терминала в Братислава ние осъществяваме благонадеждни интермодални логистични решения до Централна, Южна и Източна Европа, като по този начин свързваме релсовия с шосейния и с морския транспорт. При това с най-висока степен на ефективност. Благодарение на собственото ни дружество за железопътен транспорт в Словакия ние осигуряваме високо качество на производството и то в цялата логистична и транспортна верига. Благонадеждната мрежа от услуги в Югоизточна Европа, както и изпълнението на неотложни ремонти, преустройства, поддръжка и проверки ни гарантират максималната готовност за използване на товарните вагони и техните компоненти.