Rail Cargo Group в Сърбия

Rail Cargo Group в Сърбия управлява превози в Сърбия, както и транзитни маршрути между икономическите региони на Централна и Югоизточна Европа. По този начин TransFER-връзките до и от Гърция и Турция са облагодетелствани в собственото си производство.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

С разширяването на собствената ни тягова мрежа в Сърбия, ние даваме възможност за транспорт от и до Турция и Гърция в собствено производство. Това ни позволява да предлагаме бързи, ефективни и ориентирани към клиента превози от Турция до Централна Европа от един източник – независимо дали става въпрос за блок-влак, транспорт с единични вагони или интермодален транспорт. В същото време, като водещ железопътен специалист и благодарение на нашата широка международна производствена мрежа, ние създаваме бърза трансгранична тяга с високо качество и на конкурентни цени – и то по екологичен начин.

Нашата мрежа – TransNET

Примери за нашите ефективни оферти са движещите се по разписание, както и ежедневните железопътни продукти (TransFER), пътуващи многократно с директна собствена задвижваща сила. 

Железопътна компания

Като железопътна компания ние Ви даваме решаващо конкурентно предимство на пазара с нашите международни вътрешни продукции. И това цялостно и безпроблемно през националните граници.