Hohenau–Bohumin/Petrovice

Ova TransFER linija (raniji naziv "Super Shuttle") između Hohenau i Bohumína, povezuje Italiju i Austriju sa Poljskom i zemljama članicama bivšeg Sovjetskog Saveza. U saradnji sa našim logističkim centrima u Poljskoj nudimo sveobuhvatna logistička rješenja za transport i skladišnu logistiku.

Vaše prednosti

  • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući organizaciju prikupljanja i dostave robe
  • Održivi konvencionalni i kontejnerski prevoz, uključujući i prevoz opasnih materija
  • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovanja
  • Svakodnevni prevozi
  • Transportne linije iz/prema Austriji, Italiji i jedna idealna veza sa privrednim regionom  zemalja bivših članica Sovjetskog Saveza.

Vaš kontakt

Bianca Haslinger
Product Manager

Mobitel: +43 664 60501161

Pošalji email