Vienna–Scandinavia

Ovom TransFER linijom nudimo kompletan spektar sigurnih, pouzdanih i ekološki prihvatljivih transportnih usluga za konvencionalni prevoz željeznicom između Austrije i Skandinavije.

Prevoz željeznicom iz Beča odvija se neprekidno prema Rostocku. Uz pretovar na brod, 2 puta dnevno prelazi se do Trelleborga, gdje se radi razdvajanje na pojedinačne vagonske otpreme za cijeli skandinavski region.

Vaše prednosti

  • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući organizaciju prikupljanja i dostave robe
  • Održivi konvencionalni i kontejnerski prevoz, uključujući i prevoz opasnih materija
  • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovanja
  • 2 do 3 polaska/dolaska sedmično
  • Transportne linije iz/prema Austriji, Skandinaviji i cijelom regionu Jugoistočne Europe

Vaš kontakt

Romana Titz
Product Manager

Mobitel: +43 664 8217359

Pošalji email