Nova TransFER veza između Villacha i Trsta

Od 10. septembra naš TransFER Villach–Italy proširen je novom vezom Villach–Trieste. Po prvi put sada nudimo direktne prijevoze vagonima putem novog sporednog kolosijeka do i od višenamjenskog terminala u luci Trst.

Uz novi TransFER, pored postojećeg intermodalnog TransFER Villach–Trieste, po prvi put pružamo konvencionalnu neprekidnu vezu u vlastitoj vuči RCG-a od i do logističkog čvorišta u luci Trst. Vlastiti sporedni kolosijek garantira ekološki prihvatljiv teretni transport, posebno za drvo, čelik, aluminij i druge obojene metale, direktno do višenamjenskog terminala Trst Servola (Piattaforma Logistica di Trieste). On se sastoji od uspostavljenog terminalnog dijela za utovar vagona u Scalo Legnamiju s pristaništem za brodove i novoizgrađenog područja za kontejnere i jedinice za roll-on-roll-off (RoRo) s vlastitim pristaništem za brodove.

TransFER Villach–Trieste osigurava održiv i efikasan prijevoz do i od jedne od najvažnijih luka u Europi s idealnim vezama s drugim europskim i azijskim lukama.

TransFER Villach–Trieste Promotion

28.09.2021