TransNET – your cargo, our logistics solutions

Villach Italy

TransFER Villach–Italy

Ovom TransFER linijom, raniejg naziva "Italijanski vozovi", u mogućnosti smo ponuditi puni spektar sigurnih, pouzdanih za okoliš prihvatljivih transprotnih usluga u željezničkom transportu iz i prema Italiji. U saradnji sa našim logističkim centrima u Italiji nudimo sveobuhvatne usluge transprotne i skladišne logistike, uključujući i distribuciju do krajnjeg klijenta na teritoriji cijele Italije.

Vaše prednosti

  • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući organizaciju prikupljanja i dostave robe
  • Održivi konvencionalni i kontejnerski prevoz
  • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovanja
  • Više otprema u toku sedmice

Vaš kontakt

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET