Nove TransFER linije

Za Vas mi kontinuirano proširujemo našu mrežu: u nastavku je pregled naših najnovijih linija.

od TransFER obrt/sedmično više informacija
13.04.2023

Budapest–Rijeka

2

Budapest–Rijeka

28.03.2023

Verona–Wuppertal

3

Verona–Wuppertal

06.03.2023

Vienna–Trieste

2

Vienna–Trieste

06.03.2023

Linz–Trieste

2

Linz–Trieste