Povećan broj polazaka za TransFER-a Linz - Wels - Duisburg

Od 5. aprila povećati ćemo frekvenciju našeg TransFER-a Linz - Wels - Duisburg na četiri polaska i povratka sedmično. Direktnom vezom između Linza ili Welsa i Duisburga DIT i D3T mogu se otpremati kontejneri i prikolice.

Uz četiri polaska i povratka sedmično, naša kontinentalna linija TransFER od aprila nudi povećanu frekvenciju između Linza, Welsa i Duisburga. Fiksni vozni red i atraktivno tranzitno vrijeme nude pouzdano i efikasno transportno rješenje između Austrije i Njemačke. Korištenje zelene vučne struje u Austriji i Njemačkoj također doprinosi posebno klimatski prihvatljivom prijevozu na ovoj ruti.

Linije u našem TransNET-u

Neprestani TransFER nudi ne samo presudnu vezu u našoj intermodalnoj mreži, već prije svega optimalnu povezanost sa cijelim područjem Srednje i Jugoistočne Evrope. Uz priključne linije od Linza ili Welsa do Beča i Budimpešte, kao i od Duisburga sa partnerskim linijama do Rotterdama Maasvlakte I i II i Rotterdama RSC, kao i Antwerpena i Zeebruggea, omogućavamo i efikasnu dalju distribuciju u našem nacionalnom TransNET-u.

TransNET

08.03.2021