Rail Cargo Group dobija certifikat ISO 45001

Uspješan sistem Rail Cargo Group za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu ove godine će prvi put dobiti certifikat ISO 45001.

U cilju održavanja certifikata na nivou gupe, Rail Cargo Group svake godine dokazuje da sistem upravljanja sigurnošću na radu udovoljava visokim sigurnosnim zahtjevima standarda na kojem se temelji sistem upravljanja ISO 45001.

Sistemi upravljanja i njihovo certificiranje postali su sastavni dio poslovnog života međunarodno aktivnih kompanija. Omogućavaju lakše ocjenjivanje našeg rada u pogledu različitih kriterija, poput kvaliteta, sigurnosti / zaštite uposlenika / zdravlja, okoliša i još mnogo toga.

Testiranje sistema je uspješno završeno

Već u januaru 2020.godine TÜV Süd je proveo "operativno testiranje" kod Rail Cargo Carrier - Germany kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni zahtjevi standarda. Krajem aprila / početkom maja u ÖBB-Technische Services provedena je revizija certificiranja za područje zaštite na radu, u operativnim i ostalim službama  RCG.
 
Sva testirana područja pokazala su da se zaštita na radu i zaštita zdravlja ne samo učinkovito organizuju i planiraju, već i da postoji vrlo visok nivo sigurnosti I zaštite na radu. Certifikat je dodjijeljen zahvaljujući zalaganju odgovornih u upravi, zalaganju rukovodilaca sistema upravljanja, povjerenika za pitanja sigurnosti I uposlenika.