SmartLINK: Dodaci

Imate li još kakvih želja? Tada ih ispunjavamo u posljednjem koraku kao dio naših dodataka.

SmartLINK, digitalni spektar usluga RCG-a, jasno pokazuje brojne dodatne mogućnosti. U skladu sa odabranim TransFER linijama, opremom i uslugom, našim klijentima nudimo širok spektar dodatnih usluga za zaokruživanje logističkog projekta.

MIKE

Naš digitalni asistent MIKE podržava klijente, partnere i naše uposlenike u upravljanju transportima. MIKE kontinuirano nudi nove funkcionalnosti koje organizaciju transporta čine lakšim, efikasnijim i transparentnijim. Pouzdani asistent nikada ne ispušta robu iz vida i pokazuje trenutnu lokaciju sa praćenjem na karti. MIKE također pomaže pri naručivanju praznih vagona - za to koristi Narudžbu. A da bi izbjegli uska grla i prevelike kapacitete u zalihama teretnih vagona, MIKE koristi Planiranje kapaciteta da izračuna koliko vagona treba našim klijentima u koje vrijeme na osnovu plana produkcije.

Dodaci

Nudimo niz dodataka: ako želite, mi ćemo se pobrinuti za vaganje, očistiti kontejnere, preuzeti carinske postupke ili dogovoriti pravilno osiguranje prijevoza. Takođe smo pravi kontakt za izračunavanje emisije CO2, pitanja o certifikatima ili određenim rokovima prikupljanja i isporuke.

Stručno savjetovanje

Klijenti se često vraćaju našoj ekspertizi i koriste naše savjete, na primjer kada je u pitanju rukovanje opasnom robom ili priključcima na željeznički kolosijek. Ako je potrebno, također koristimo svoje znanje za utovar robe sa posebnim zahtjevima:  pripremamo analize izvodljivosti i izrađujemo planove za rekonstrukciju ili prilagodbe vagona i na taj način podržavamo donosioce odluka.

smartlink.railcargo.com