Uspješan transport poprečno lameliranog drveta

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) prevozi 225 tona lameliranog drveta iz Koruške u Austriji do Trondheima u Norveškoj za drvnu kompaniju KLH.

KLH je pionir u proizvodnji unakrsno lameliranog drveta KLH® - CLT). Sastoji se od lamela smreke naslaganih jedna na drugu, koje se lijepe ljepilom pod visokim pritiskom kako bi se formirale komponente velikog formata. KLH® - CLT su građevinski elementi sa visokim stepenom prefabrikacije za brze i ekološke metode gradnje.

RCG sada isporučuje upravo takve elemente sa sopstvenog kolosijeka KLH lokacije u Bad St. Leonhardu u Koruškoj (Austrija) do Trondhajma (Norveška) udaljenog 2.300 km za školu u Afjordu. Transport obuhvata ukupno 530 m3 drva – što odgovara količini od 225 tona koje se u Skandinaviju transportuju pravcem Pasau–Trelleborg za pet do sedam dana. Po dolasku u Trondhajm, KLH® elementi se utovaraju iz RCG vagona na dvanaest kamiona i na kraju isporučuju direktno na gradilište.

Za zelenu budućnost

Zahvaljujući održivom željezničkom transportu, KLH štedi 76 tona ekvivalenata CO2 u usporedbi s klasičnim kamionskim isporukama i na taj način djeluje prema vlastitoj filozofiji – da djeluje odgovorno u interesu okoliša kako interno tako i eksterno.

THIS IS #RAILCORE!

07.09.2022