Pomorski transport

Pomoću prilagođenih logističkih i transportnih rješenja omogućavamo željeznički transport do i od najvažnijih luka u Europi i na taj način sistemsku mobilnost.

Sa našim atraktivnim željezničkim linijama implementiramo učinkovito upravljanje pomorskim transportom do i od najvažnijih europskih luka na sjeveru / zapadu i jugu. U tu svrhu organizujemo transport kontejnera u kontinentalnom dijelu Europe do luka Hamburg, Bremerhaven i zapadne luke Rotterdam, kao i Kopra, Rijeke i Trsta. Visoki kapaciteti i frekvencije naših linija, kao i prevoz prema fiksnom rasporedu, govore o popularnosti među špediterima, brodarskim kompanijama i brodskim agencijama.

Vaše prednosti

  • Utovar pojedinačnih transportnih jedinica
  • Transport kompletnim vozovima uz besprijekoran tok
  • Kompletna carinska obrada uvoznih / izvoznih pošiljaka, uključujući rukovanje cjelokupnom dokumentacijom
  • Konstantna kontrola kvaliteta i nadgledanje transporta

 

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika