Digitální objednávka celého vlaku Pilotní studie

Díky společnostem Omya a Rohrdorfer činí skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) další krok směrem k digitální železniční logistice. Jste prvními pilotními zákazníky, kteří aktivně testují v živém provozu nový servis "objednávka celého vlaku" v systému MIKE.

MIKE, digitální asistent společnosti RCG, podporuje zákazníky, partnery a zaměstnance digitálními službami pro všechny aspekty přepravy zboží a zjednodušuje, zefektivňuje a zpřehledňuje zpracování přeprav - od žádostí o přepravu až po fakturaci. MIKE se neustále vyvíjí: V agilním pracovním prostředí jsou zákazníci bráni v potaz od samého začátku – od koncepce až po zavedení. 

Aktuálním úspěšným příkladem této agilní spolupráce je pilotní projekt objednávání celených vlaků:  Zákazníci Omya a Rohrdorfer spolupracovali s odborníky na logistiku a digitalizaci ze společnosti RCG a partnerské agentury Sclable na konceptu, získali vzájemnou zpětnou vazbu a vyvinuli novou službu v souladu s potřebami a procesy zákazníků – nyní je modul pro objednávání celých vlaků v pilotní fázi pro tyto dva zákazníky v provozu. 

Větší transparentnost a více času

Nová služba ještě více zjednodušuje transparentní koordinaci mezi společností RCG a jejími klienty: Všechny zúčastněné strany si mohou kdykoli prohlédnout a zkontrolovat aktuální stav svých plánovaných vlaků a údaje o objednávce lze bleskově změnit. To přináší řadu výhod, jako je například menší počet odsouhlasení e-mailem nebo telefonicky, když je třeba změnit nebo zrušit vlak - místo toho jsou k dispozici proaktivní informace. MIKE také poskytuje centrální kanál, kde lze na první pohled zobrazit týdenní jízdní řády, zrušení a změny plánovaných vlaků. Zákazníci a partneři pracují na společném datovém základě - bez nesčetných seznamů v Excelu a časově náročné koordinace.

MIKE se dále rozvíjí  

V následujících měsících budou společně s dalšími pilotními zákazníky navrženy a vyvinuty další služby, jako je například objednávání ad-hoc vlaků. Kromě toho se v systému MIKE zavádí nová služba Objednávka celého vlaku pro další zákazníky. Krok za krokem do digitální budoucnosti železniční nákladní dopravy.

O společnosti Rohrdorfer a Omya

Rohrdorfer je rakouská jednička na trhu s betonem a kamenivem, jako je písek, štěrk a drcený kámen. Omya GmbH je předním dodavatelem průmyslových minerálů na bázi uhličitanu vápenatého a dolomitu v Rakousku.

03.08.2023