Digitalna narudžba blok-vozova sa upravljanjem

Sa Omiom i Rohrdorferom OBB Rail Cargo Group (RCG) čini sljedeći korak ka digitalnoj željezničkoj logistici. Vi ste prvi pilot klijenti koji aktivno testiraju novu uslugu „narudžbe kompletnih vozova“ u radu uživo u MIKE-u.

MIKE, digitalni asistent RCG-a, pruža podršku klijentima, partnerima i zaposlenima u digitalnim uslugama vezanim za transport robe, te obradu transporta čini lakšom, efikasnijom i transparentnijom – od upita za transport do naplate. MIKE se kontinuirano unapređuje: Klijenti su uključeni u radne aktivnosti od samog početka - od kreiranja koncepta do same sprovedbe. 

Trenutni, uspješan primjer ove agilne saradnje je upravljanje narudžbama blok-vozova:  Klijenti Omya i Rohrdorfer radili su zajedno sa stručnjacima za logistiku i digitalizaciju u RCG-u i partnerskoj agenciji Sclable na konceptu, dobili međusobne povratne informacije i razvili novu uslugu u skladu sa potrebama i procesima klijenata - sada je modul za narudžbe blok-vozova za ova dva klijenta u pilot fazi uživo. 

Više transparentnosti i vremena

Nova usluga dodatno olakšava transparentnu koordinaciju između RCG-a i njegovih korisnika: Svi koji su uključeni imaju priliku da pogledaju i provjere trenutno stanje svojih planiranih vozova u bilo koje vrijeme, a podaci naloga se mogu promijeniti za tren oka. Ovo nudi mnoge prednosti kao što je manje usaglašavanja putem e-pošte ili telefona kada je potrebno promijeniti ili otkazati voz – umjesto toga se koriste proaktivne informacije. Osim toga, MIKE pruža centralni kanal u kojem se na prvi pogled mogu vidjeti nedjeljni rasporedi, otkazivanja i promjene planiranih vozova. Klijenti i partneri rade na zajedničkoj bazi podataka -nema više bezbrojnih Excel lista i dugotrajne koordinacije.

MIKE se i dalje unapređuje

U narednim mjesecima ćemo sa novim pilot klijentima kovipirati i razvijati dodatne usluge, kao npr. ad hoc narudžbu vozova. Osim toga narudžba blok vozova će biti predstavljena drugim klijentima kao nova usluga u MIKE-u. Korak po korak u digitalnu budućnost željezničkog teretnog transporta.

O kompanijama Rohrdorfer i Omya

Rohrdorfer je austrijski lider na tržištu u oblasti betona i agregata kao što su pijesak, šljunak i strugotine.  Omya GmbH je vodeći austrijski dobavljač industrijskih minerala na bazi kalcijum karbonata i dolomita.

03.08.2023