20 godina TransFER Melnik–Hamburg/Bremerhaven

Dnevne TransFER veze za intermodalni transport između Češke Republike i sjevernih luka – uspješno na željeznici već 20 godina.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) već 20 godina pruža efikasne neprekidne transportne usluge između vlastitog terminala u Mělniku i sjevernih luka Hamburg i Bremerhaven, odnosno pretovarnih čvorišta za interkontinentalni transport. Pretovarni terminal u Melniku od velike je važnosti za Rail Cargo Group. Kontejneri od 20, 40 i 45 stopa, zamjenski kontejneri i poluprikolice obrađuju se na ukupno 33.000 m². Četiri kontejnerska viljuškara dostupna su za obradu na terminalu. Odavde RCG zatim distribuira pomorski tok robe na druge terminale ili destinacije u Češkoj i Slovačkoj.

Stalan uzlazni trend

Danas klijenti kao što su špediteri, brodarske kompanije i agencije za špediciju imaju koristi od visokih kapaciteta i učestalosti polazaka sa između devet i jedanaest polazaka tjedno i fiksnog reda vožnje s atraktivnim trajanjem i A-B vezama. Počelo je 2003. godine sa uvozom i izvozom transportnim obimom od 8.265 TEU. U početku vozovi su saobraćali samo između Mělnika i Hamburga, ali od 2012. godine RCG saobraća i redovne vozove za Bremerhaven. Rekordna godina je bila 2019 sa 85.879 TEU.

THIS is #RAILCORE. 20 godina kontinuiranog rada

Ovakav razvoj dugujemo stalnom poboljšanju kvaliteta – nakon samo deset godina TransFER je imao širok portfolio kupaca, takođe izvan Češke. Danas je TransFER, koji radi bez prekida već 20 godina, vodeći proizvod češke podružnice RCG RCO-CSKD.

TransFER Melnik–Hamburg/Bremerhaven

31.01.2023