Šta je novo u TransFER-u za kontinentalne tokove robe

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) optimizira svoj TransNET prema intermodalnim TransFER vezama. Sve izmjene na jednom mjestu.

RCG povezuje evropske privredne regije između Evrope i Azije sa visokofrekventnim internacionalnim vezama i sa optimalnim vremenima tranzita. Zahvaljujući kombinovanim transportnim i utovarnim jedinicama prilagođenim potrebama klijenata, RCG donosi kontinentalni, intermodalni transport na održivu železnicu bez dugotrajnih procesa pretovara.

Novo: TransFER Vienna–Verona

TransFER Vienna–Milan postaje TransFER Vienna–Verona - od sada RCG nudi redovan transport kontejnera između 20 i 45 stopa i izmjenjivih karoserija (WAB) između 25 i 45 stopa između terminala Sommacampagna-Sona kod Verone i South CCT terminala u Beču. Klijenti profitiraju od kontinuirane prekogranične realizacije iz jednog izvora i skraćenog vremena transporta.

TransFER Vienna–Verona

Povećanje povratnih tura: TransFER Duisburg–Villach–Ljubljana

Ovaj TransFER povezuje Sloveniju sa Njemačkom preko Villacha i omogućava održivi željeznički teretni transport s kratkim tranzitnim vremenom. Povećanje povratnih putovanja sa četiri na pet sedmično doprinosi daljoj efikasnosti u transportu kontejnera i izmjenjivih karoserija (WAB) između 20 i 45 stopa, kao i prikolica s kranom.

TransFER Duisburg–Villach–Ljubljana

Povećanje povratnih tura: TransFER Budapest–Neuss

RCG sada ima pet umjesto tri povratna putovanja sedmično između Mađarske i Njemačke, povezujući tako zapadnu Evropu sa južnom i jugoistočnom Evropom na visokoj frekvenciji. Prevoze se kontejneri od 20 do 45 stopa, izmjenjive karoserije (WAB) između 25 i 45 stopa i prikolice - kako one za dizalicu tako i bez dizalice.

TransFER Budapest–Neuss

Sve TransFER veze i kombinacije RCG iz i do svih luka, privrednih i industrijskih centara na jednom mjestu: Sve to pruža TransNET.  Jednostavan je za korištenje i, kao i cijela naša web stranica, dostupan je na trinaest jezika.

TransNET

03.04.2024