Povećanje povratnih tura od i do Skandinavije

Od 6. aprila ÖBB Rail Cargo Group (RCG) će povećati frekvenciju TransFER Linz–Scandinavia–Wels za održivi vagonski saobraćaj na tri povratne ture sedmično.

Od početka godine RCG prevozi robu iz Linca preko Rheinkampa (kod Duisburga) do Malmea u Švedskoj i nazad u Wels. Iskorišćenost je porasla od početka, posebno kada je u pitanju transport čelika, papira i robe široke potrošnje. Iz tog razloga TransFER se sada povećava na tri povratne ture sedmično.

Veze sa sveobuhvatnim TransNET-om

Sa TransFER Linz–Scandinavia–Wels RCG stvara pouzdano i sigurno transportno rješenje u skandinavskom području sa daljim mogućnostima povezivanja u Sjevernoj i Zapadnoj Evropi. TransFER sada dijeli rutu sa TransFER-om Linz–Duisburg–Wels sve do Ruhrske oblasti. Stoga je RCG u mogućnosti da poveća količine za Skandinaviju i u Rheinkampu. Isto tako količine koje dolaze iz Skandinavije mogu se distribuirati u Njemačkoj i Francuskoj, Belgiji i Holandiji. Ili se transport nastavlja nazad u Wels za distribuciju u Austriji i Jugoistočnoj Evropi. Transporti do i od bečkog centralnog ranžirnog kolodvora i dalje su mogući sa TransFER kombinacijama.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels

06.04.2022