TransNET – your cargo, our logistics solutions

Linz Scandinavia Wels

TransFER Linz–Scandinavia–Wels

Ovom TransFER linijom nudimo kompletan spektar sigurnih, pouzdanih i ekološki prihvatljivih transportnih usluga za konvencionalni prevoz željeznicom između Austrije i Skandinavije.

Od Linza ide željeznicom do Rheinkampa (blizu Duisburga). U našem dobro povezanom pretovarnom punktu u Rurskoj oblasti, moguće je dodati vagone na voz za Malmö. Odavde se distribucija odvija u mreži pojedinačnih vagona za cijelu skandinavsku regiju. Količine iz Skandinavije se također mogu zadržati u Rurskoj oblasti i distribuirati u Njemačkoj, kao i u Francuskoj, Belgiji ili Holandiji, ili dalje transportovati nazad u Vels pomoću naše TransFER veze za distribuciju u Austriji i jugoistočnoj Evropi.

Vaše prednosti

  • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući organizaciju prikupljanja i dostave robe
  • Održivi konvencionalni i kontejnerski prevoz, uključujući i prevoz opasnih materija
  • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovanja
  • Veze između Austrije i Skandinavije kao i mogućnosti povezivanja sa cijelom srednjom i jugoistočnom Evropom

Vaš kontakt

Lisa Lautner
TransFER Manager
+43 664 60501176
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET