Дружеството

Австрийски федерални железници – превоз на товари. [ÖBB-Güterverkehr]. Като водещо предприятие в сферата на железопътната логистика в Европа ние предлагаме логистични решения от първата до последната миля за най-разнообразни браншове в рамките на целия евразийски континент.

RCG Wagen mit Spiegelbild

Благодарение на нашите разполагащи със собствена теглителна сила дружества в 14 държави в Европа, както и на собствените ни терминали и логистични центрове, на вагонните ни паркове и на персонала ни в 18 страни, повечето от нашите транспорти се извършват на 100% от един доставчик – от нас. TransFER-ът започва и ние ще се погрижим за Вашите допълнителни логистични услуги и желания като например претоварване, складиране или обмитяване и ще превозим Вашите стоки до желаната от Вас дестинация – естествено с подходящото оборудване и с всички необходими за целта принадлежности. Ние сме едно мултимодално логистично дружество в сферата на железопътния транспорт и в зависимост от избрания маршрут залагаме на сухоземен, воден или въздушен транспорт. Във фокуса ни обаче е преди всичко най-природосъобразното средство за транспорт в света – влакът.

За да постигнем едно зелено бъдеще в утрешния ден в Европа, ние заедно с нашите партньори интензивно се застъпваме за пренасочване на останалите видове транспорт към железопътен. Дигитализацията и иновациите са средство още повече товари да стигнат до железопътните релси.

И като цяло всички наши действия се основават на нашата визия да формираме устойчивия логистичен гръбнак на икономиката – за една жизнена Европа. THIS is #RAILCORE.

„Десетилетието след 2020 г. ще се превърне в ренесанс на железопътния транспорт на товари – ние изграждаме бъдещето.“ 

Clemens Först – CEO

Цифри, данни, факти

5.912 служители

вкл. 107 обучаващи се

1.150 влака дневно
13,0 млн. евро печалба преди облагане (EBT)
78,5 млн. нетни тона годишно
710 локомотива
24.263 товарни вагона
16 терминала

(9 RCG + 7 ÖBB-Infra)

10 логистични центъра

31.12.2023