Naše filijale u Mađarskoj

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Zahvaljujući Rail Cargo Hungaria Zrt., Rail Cargo Group je lider na tržištu u Mađarskoj, što se ogleda u profesionalnim sveobuhvatnim logističkim rješenjima na međunarodnim koridorima. Prisustvo na mađarskom tržištu i vlastita mreža vuče vozova omogućava željezničku logistiku u Austriji, Mađarskoj i zemljama širom Srednje i Jugoistočne Europe. Osim toga, ova kompanija čini okosnicu snažnog, prijevoza pojedinačnih vagona na domaćem tržištu u Mađarskoj.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Rukovodstvo

  Imre Kovács
  Csaba Raisz

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001,
  ISO 45001, GMP+ B4, AEOC

 • Broj sudske registracije preduzeca

  01-10-045318

 • Identifikacijski broj

  HU13594567

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  IBAN: HU23 1091 8001 0000 0024 9114 0005
  BIC: BACXHUHB

Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft.

Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. je kćerka firma Rail Cargo Group, specijalizirana za usluge željezničke špedicije. Kao logistički dobavljač, nudi prilagođena rješenja za željezničku logistiku - bilo za prijevoz kompletnim vozovima, pojedinačnim vagonima ili multimodalnim transportom. Pored željezničke logistike, moguće su i usluge prikupljanja i dostave robe kamionskim transportom.

Vlastiti dispečerski centar u Budimpešti, Ferencváros, kao središte održivog teretnog prometa, nudi optimalnu podršku za upravljanje vagonima, dodatne usluge i efikasnu skladišnu logistiku. Blizina naših ispostava u Kiskunhalasu, Záhony, Jászberény omogućava individualnu, fleksibilnu i još efikasniju brigu o klijentima.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Rukovodstvo

  Gábor Márta

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, GMP+ FC2020

 • Broj sudske registracije preduzeca

  01-09-167497

 • Identifikacijski broj

  HU10768741

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  HUF - IBAN: HU59 1090 0028 0000 0002 1134 0102
  EUR - IBAN: HU32 1091 8001 0000 0002 1134 0016
  BIC: BACXHUHB
  MBH Bank Nyrt.
  HUF - IBAN: HU84 1030 0002 2035 4600 0000 3285
  EUR - IBAN: HU12 1030 0002 5080 1404 2631 4884
  BIC: MKKBHUHB

Rail Cargo Operator - Hungaria Kft.

Rail Cargo Operator - Hungaria Kft. nudi redovne željezničke linije (TransFER) između europskih privrednih regija i luka. Osim Austrije, ova logistička rješenja su dostupna u četiri zemlje - Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Njemačkoj - i prilagođena su potrebama špeditera, prevoznika i brodarskih kompanija. Usluge uključuju organizaciju transporta kontinentalnim kompletnim vozovima kao i organizaciju prijevoza do najvažnijih luka u Evropi.

Kombinovani prijevoz bez pratnje čini glavni dio uslužnog spektra, za velike kontejnere, zamjenske nadogradnje, poluprikolice, koje se prevoze i kompletnim vozovima, i pojedinačnim vagonima. Rail Cargo Operator - Hungaria Kft. preuzima i organizaciju kamionskog prikupljanja i dostave robe (door-to-door).

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Rukovodstvo

  Agnes Hernád

  Attila Mázsi

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Broj sudske registracije preduzeca

  01-09-866127

 • Identifikacijski broj

  HU13649076

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  IBAN: HU21 1091 8001 0000 0129 1211 0001
  BIC: BACXHUHB

Rail Cargo Terminal - BILK Zrt.

Rail Cargo Terminal - BILK Zrt. (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ – Multimodalni logistički centar u Budimpešti) je najveći terminal za kombinovani prevoz u Mađarskoj, ali i europski strateški centar za kombinovani transport. Osnovna djelatanost terminala BILK je prijevoz pošiljaka kombinovanjem prijevoza, pretovarom sa kamionskog na željeznički transport ili sa željeznice na kamion.

Željeznički teretni terminal - BILK nudi klijentima i partnerima kompletne usluge terminala, a u uskoj saradnji sa ostalim kompanijama RCG, i kompletan logistički asortiman. Stalno se ulaže u modernu infrastrukturu i opremu, koja proširuje usluge kako bi mogli ponuditi klijentima kvalitetna i praktična logistička rješenja.

Usluge, linkovi & preuzimanja

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  HU-1239 Budapest, Európa utca 4

 • Rukovodstvo

  Attila Czöndör
  Gyula Garai
  Gerhard Kratochwil

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AEOF

 • Broj sudske registracije preduzeca

  01-10-044722

 • Identifikacijski broj

  HU12782419

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  HUF: 10918001-00000024-96920008
  IBAN: HU41 1091-8001-0000-0024-9692-0008
  BIC: BACXHUHB

  EUR: 10918001-00000024-96920015
  IBAN: HU46 1091 8001 0000 0024 9692 0015
  BIC: BACXHUHB

Rail Cargo Carrier Kft.

Rail Cargo Carrier Kft. sa sjedištem u Budimpešti nudi međunarodnu uslugu vuče. Carrier-mreža povezuje industrijske centre na Sjevernom i Jadranskom moru, sve do Crnog mora. Fokus naših aktivnosti je visokokvalitetna međunarodna usluga vuče sa višesistemskim lokomotivama, kao i opsluživanje kompletnih vozova kroz više zemalja u Europi, prioritetno bez izmjene lokomotive.

Usluge, linkovi & preuzimanja

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Rukovodstvo

  Andreas Hasenfratz
  Ewald Zenz

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG

 • Broj sudske registracije preduzeca

  01-09-563289

 • Identifikacijski broj

  HU 12188059

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  HUF - IBAN: HU17 1091 8001 0000 0024 9665 0004
  EUR - IBAN: HU22 1091 8001 0000 0024 9665 0011
  BIC: BACXHUHB
  UniCredit Bank Austria
  IBAN: AT42 1200 0100 0252 9807
  BIC: BKAUATWW

Technical Services Hungaria Jármüjavitó Kft.

Technical Services Hungaria Jármüjavitó Kft. zadužen je za cjelokupno upravljanje voznim parkom mađarskih teretnih vagona i čini kompetencijski centar među mađarskim radionicama za željeznička vozila. Lokalitet Miskolc, na sjeveroistoku Mađarske, jedan je od najvažnijih igrača na mađarskom tržištu u oblasti popravki i modernizacije željezničkih teretnih vagona, kao i dizajniranja i proizvodnje novih teretnih vagona.

Usluge, linkovi & preuzimanja

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  HU-3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1

 • Rukovodstvo

  József Dian
  Gábor Lehóczki

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  EN 15085
  EN 3834
  RID Abs. 6.8.2.1.23

 • Broj sudske registracije preduzeca

  05-09-002518