Rail Cargo Group в Унгария

Като лидер на унгарския пазар с предлаганите от нас услуги в сферата на железопътната логистика ние свързваме не само Унгария, а и икономически пазари от цяла Централна и Югоизточна Европа. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Ние сме лидер на пазара в Унгария. Това намира отражение в професионални цялостни логистични решения в рамките на международните коридори. Освен това ние формираме гръбнака на добре развития железопътен транспорт с единични товарни вагони – и то покривайки обширни площи. Благодарение на собствения си терминал за контейнери BILK в Будапеща ние реализираме редовни влакове между Унгария и Южните пристанища Копер и Риека, като предлагаме също така и редовен транспорт до Плоещ в Румъния. Освен това собственият ни диспечерски център Ференчварос в Будапеща предлага и професионална подкрепа при управлението на вагони и услуги с добавки (Add-on), като по този начин спомага за безпроблемното осъществяване на транспорта на Балканите. 

Без значение дали става въпрос за превоз в блок-влакове, за превоз с единични товарни вагони или за интермодален транспорт – с присъствието си на унгарския пазар и собствената си производствена мрежа ние спомагаме за железопътната логистика в Австрия, Унгария и в страните от Централна и Югоизточна Европа. Собственият ни автомобилен парк от тежкотоварни камиони допринася за професионалното осъществяване на транспорта в първоначални и крайни отсечки. Освен това нашият свръхмодерен логистичен център в Гьоршемере представлява един своеобразен център за устойчиво транспортиране на товари.