Pomorski transport

Aktivni smo sa svim vidovima transporta - uključujući i pomorski - nudimo razna rješenja, koja su posebno prilagođena potrebama naših klijenata.

Naš logistički servis u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj i Poljskoj

Brinemo se da roba naših klijenata sigurno i na vrijeme stigne na svaki kontinent u svijetu. Sa kombinacijom različitih načina transporta, naročito željezničkog i pomorskog transporta, može biti posebno ekonomično i ekološki prihvatljivo rješenje. Transportna brodska rješenja igraju važnu ulogu zbog održavanja ravnoteže okoliša i njihove ekonomičnosti. Zato su u fokusu logistička rješenja prilagođena lukama na Jadranu, ali i na Sjevernom i Crnom moru.

Vaše prednosti

  • Organizacija pomorskog transporta, uključujući handling i nadziranje robe od početka do kraja
  • Vlastita LCL-rješenja za kontejnerski zbirni transport
  • Iznajmljivanje kontejnera
  • Savjetovanje u svim pitanjima vezanim za pomorski transport
  • Organizovanje pakovanja, osiguranja, carinskih i skladišnih usluga na zahtjev klijenta
  • Partnerstvo i dugoročna suradnja sa brodskim kompanijama, lučkim kompanijama i lokalnim pružateljima usluga na lukama Crnog mora, Sjevernog i Jadranskog mora

Vaš kontakt

Država Ime Telefon E-Mail
Bosni i Hercegovini

Elma Muharemagić

+387 61 395 581 elma.muharemagic@railcargo.com
Bugarskoj Krasimir Georgiev

Nadia Skrobarska 
+359 896 613 184

+359 895 515 269
krasimir.georgiev@railcargo.com

nadia.skrobarska@railcargo.com
Češkoj Ota Podivín +420 601 101 556 ota.podivin@railcargo.com
Hrvatskoj Andrija Brcković +385 99 3866990 andrija.brckovic@railcargo.com
Poljskoj Korisnička podrška +48 22 648 11 30 office.rcl.pl@railcargo.com