Skladišna logistika u Italiji

Dva logistička centra, Desio u provinciji Monza Brianza i San Stino di Livenza u provinciji Venecija, srce su teretnog transporta u Italiji. Zbog svog centralnog položaja, omogućeno je i optimalno povezivanje sa najznačajnijim privrednim tržištima Srednje, Južne i Jugoisočne Europe.