Складова логистика в Италия

Двата логистични центъра в Дезио в провинция Монца Брианца и Сан Стино ди Ливенца в провинция Венеция са сърцето на товарния транспорт в цяла Италия. Централното местоположение също така позволява оптимални връзки с най-важните икономически пазари в Централна, Южна и Югоизточна Европа.