TransNET – your cargo, our logistics solutions

Budapest Balkans

TransFER Budapest–Balkans

Ovom TransFER linijom (raniji naziv "Balkan Express") povezuju se privredni centri Zapadne Europe sa državama u Južnoj i Jugoistočnoj Europi. Željeznicom se prevoze kompletni vozovi, koji redovno putuju za Grčku, Makedoniju, Bugarsku, Srbiju i Tursku.

Vaše prednosti

  • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući prikupljanje i dostavu robe
  • Održivi konvencionalni teretni prevoz, uključujući i prevoz opasnih materija
  • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovanja
  • Transportne veze iz i prema Grčkoj, Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Albaniji, Bugarskoj i Turskoj

Vaš kontakt

Matthias Schiller
TransFER Manager
+43 664 60501114
Pošalji e-majl


Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET