TransNET – your cargo, our logistics solutions

Sopron Bucharest

TransFER Sopron–Bucharest

Naša TransFER linija, ranijeg naziva "Rumunski vozovi", realizuje pouzdana i održiva transportna i logistička rješenja za privredni region Rumunije. U Sopronu se u kompletne kompozicije povezuju pojedinačne vagonske pošiljke raznih roba iz Njemačke, Austrije, Švicarske i Italije i transportuju u Rumuniju.

Vaše prednosti

 • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući organizaciju prikupljanja i dostave robe
 • Održivi konvencionalni i kontejnerski prevoz, uključujući i prevoz opasnih materija
 • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovananja
 • Prevoz redovnim linijama omogućava kratka tranzitna vremena
 • Vezu sa lukom Konstanza, u Rumuniji na Crnom moru

Vaš kontakt

Lucia Mirica
TransFER Manager
+43 664 60501187
Pošalji e-majl


Legenda

 • TransFER
 • TransFER
 • Stop
 • Multimodalni transport
 • Željeznički transport
 • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET