Нашите дружества в Унгария

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Чрез дружеството си Rail Cargo Hungaria Zrt. Rail Cargo Group е лидер на пазара в Унгария, което намира отражение в професионални цялостни логистични решения в рамките на международните коридори. Посредством широкомащабното присъствие на унгарския пазар и собствената си производствена мрежа ние осъществяваме железопътната логистика в Австрия, Унгария и в страните от цяла Централна и Югоизточна Европа. Освен това железопътното предприятие сформира гръбнака за осъществяването на интензивен и широкомащабен транспорт на единични товарни вагони в рамките на Унгария. 

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Фирмено ръководство

  Imre Kovács
  Csaba Raisz

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001,
  ISO 45001, GMP+ B4, AEOC

 • Номер във фирмения регистър

  01-10-045318

 • УИН (UID)

  HU13594567

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  IBAN: HU23 1091 8001 0000 0024 9114 0005
  BIC: BACXHUHB

Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft.

Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. е унгарско дъщерно дружество на Rail Cargo Group за спедиторски железопътни услуги. Предлагайки общи логистични услуги, то осигурява съобразени с индивидуалните потребности решения за железопътна логистика – без значение дали се касае за превоз с блок-влакове, за превоз с единични товарни вагони или за интермодален транспорт. Наред с услугите, свързани с предоставянето на железопътен превоз на товари, ние спомагаме също така и за осъществяването на транспортирането от първоначални и до крайни отсечки в шосейната мрежа на страната.

Собственият диспечерски център в Будапеща Ференчварос в ролята си на своебразен център за устойчив транспорт на товари предлага оптимална подкрепа при управлението на вагони и услуги с добавки (Add-on), както и ефикасна складова логистика. Възможността за близост с клиентите посредством клоновете ни в Кишкунхалаш, Захон и Ясберени спомага за индивидуалното, гъвкаво и още по-ефикасно обслужване на клиенти. 

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Фирмено ръководство

  Gábor Márta

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, GMP+ FC2020

 • Номер във фирмения регистър

  01-09-167497

 • УИН (UID)

  HU10768741

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  HUF - IBAN: HU59 1090 0028 0000 0002 1134 0102
  EUR - IBAN: HU32 1091 8001 0000 0002 1134 0016
  BIC: BACXHUHB
  MBH Bank Nyrt.
  HUF - IBAN: HU84 1030 0002 2035 4600 0000 3285
  EUR - IBAN: HU12 1030 0002 5080 1404 2631 4884
  BIC: MKKBHUHB

Rail Cargo Operator - Hungaria Kft.

Rail Cargo Operator - Hungaria Kft. предлага редовни линии с влак (TransFER) между европейските икономически региони и пристанища. Наред с Австрия можем да ви предложим логистични решения и в още четири държави – Унгария, Чехия, Словакия и Германия, като ние ще ги съобразим с условията на спедиторите, превозвачите и корабоплавателните компании. Предлаганите от нас услуги обхващат както обслужването на континентални блок-влакове, така и организацията на транспорта до най-важните пристанища в Европа. 

Непридружаваният комбиниран транспорт съставлява една съществена част от спектъра на предлаганите от нас услуги, заедно с транспортирането на големи контейнери, сменяеми каросерии и полуремаркета – както в блок-влакове, така и в единични товарни вагони. Rail Cargo Operator - Hungaria Kft. поема също така и организацията на транспорта преди и след с камион (от врата до врата).

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Фирмено ръководство

  Agnes Hernád

  Attila Mázsi

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Номер във фирмения регистър

  01-09-866127

 • УИН (UID)

  HU13649076

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  IBAN: HU21 1091 8001 0000 0129 1211 0001
  BIC: BACXHUHB

Rail Cargo Terminal - BILK Zrt.

Rail Cargo Terminal - BILK Zrt. e най-големият терминал за комбиниран транспорт в Унгария. Основната дейност на терминала в BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ – Интермодална Логистична централа Будапеща) се състои в осъществяването на пратки за комбиниран транспорт и по-специално в прехвърлянето от шосейния транспорт на релсовия и обратно от релсовия на шосейния. По този начин терминалът се превръща в един своеобразен център за европейския стратегически комбиниран транспорт. 

Rail Cargo Terminal - BILK предлага на своите клиенти и партньори комплексни терминални услуги, а по линия на тясното си сътрудничество с останалите дружества от Rail Cargo Group – и цялостната палитра от логистични услуги. Ние инвестираме постоянно в модерни инфраструктура и оборудване, които имат за цел да да предлагаме на клиентите си качествени и смислени логистични решения. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  HU-1239 Budapest, Európa utca 4

 • Фирмено ръководство

  Attila Czöndör
  Gyula Garai
  Gerhard Kratochwil

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AEOF

 • Номер във фирмения регистър

  01-10-044722

 • УИН (UID)

  HU12782419

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  HUF: 10918001-00000024-96920008
  IBAN: HU41 1091-8001-0000-0024-9692-0008
  BIC: BACXHUHB

  EUR: 10918001-00000024-96920015
  IBAN: HU46 1091 8001 0000 0024 9692 0015
  BIC: BACXHUHB

Rail Cargo Carrier Kft.

Rail Cargo Carrier Kft. със седалище в Будапеща предлага международни услуги, свързани с използване на теглителна сила. Наред с Унгария и Австрия, Rail Cargo Carrier развива своята дейност в още 10 държави (България, Германия, Гърция, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Чехия). Мрежата на Carrier свързва индустриалните центрове на Северно море с Адриатика и стига чак до Черно море. Във фокуса на нашата дейност са висококачествените международни услуги, свързани с използване на теглителна сила с многосистемни локомотиви, както и осъществяването на блок-влакове през множество страни в Европа, по възможност без смяна на локомотива. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  HU-1133 Budapest, Váci út 92

 • Фирмено ръководство

  Andreas Hasenfratz
  Ewald Zenz

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG

 • Номер във фирмения регистър

  01-09-563289

 • УИН (UID)

  HU 12188059

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Hungary Zrt.
  HUF - IBAN: HU17 1091 8001 0000 0024 9665 0004
  EUR - IBAN: HU22 1091 8001 0000 0024 9665 0011
  BIC: BACXHUHB
  UniCredit Bank Austria
  IBAN: AT42 1200 0100 0252 9807
  BIC: BKAUATWW

Technical Services Hungaria Jármüjavitó Kft.

Technical Services Hungaria Jármüjavitó Kft. носи отговорност за цялостното управление на техническото обслужване на унгарските товарни вагони и формира компетентния център сред унгарските работилници за железопътни превозни средства. Разположен в гр. Мишколц в Североизточна Унгария, той е едно от най-важните действащи лица на унгарския пазар в сферата на ремонта и модернизацията на железопътни товарни вагони, както и на конструкцията и производството на нови товарни вагони. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  HU-3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1

 • Фирмено ръководство

  József Dian
  Gábor Lehóczki

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  EN 15085
  EN 3834
  RID Abs. 6.8.2.1.23

 • Номер във фирмения регистър

  05-09-002518