Vagoni

Sa našim voznim parkom različitih vrsta vagona, imamo pravu logističku opremu za sve potrebe naših klijenata.

Kamen temeljac za maksimalnu sigurnost u transportu je optimalna oprema - svaki proizvod ima svoje pojedinačno rješenje. Tehničke inovacije i posebni vagoni omogućavaju pojedinačna transportna rješenja, prilagođena potrebama klijenata i tržišta. Sa uvezanim, prekograničnim upravljanjem vagonima, naši stručnjaci osiguravaju održiv i isplativ transportni i logistički sistem.

Vaše prednosti

  • Upravljanje voznim parkom, što omogućava efikasno upravljanje vagonima
  • Kontrola prekograničnog upravljanja vagonima
  • Upravljanje štetama na vagonima
  • Snosimo kompletan rizikvezan za kapacitet
     

Tipovi vagona: za svaku robu imamo podesan teretni vagon

Wagentypen: Für jedes Gut den geeigneten Waggon