Vagoni

Sa našim voznim parkom različitih vrsta vagona, imamo pravu logističku opremu za sve potrebe naših klijenata.

Kamen temeljac za maksimalnu sigurnost u transportu je optimalna oprema - svaki proizvod ima svoje pojedinačno rješenje. Tehničke inovacije i posebni vagoni omogućavaju pojedinačna transportna rješenja, prilagođena potrebama klijenata i tržišta. Sa uvezanim, prekograničnim upravljanjem vagonima, naši stručnjaci osiguravaju održiv i isplativ transportni i logistički sistem.

Vaše prednosti

 • Upravljanje voznim parkom, što omogućava efikasno upravljanje vagonima
 • Kontrola prekograničnog upravljanja vagonima
 • Upravljanje štetama na vagonima
 • Snosimo kompletan rizikvezan za kapacitet
   

SmartCargo – Prekretnica u smjeru inteligentnih teretnih vlakova

Sa SmartCargo svoje teretne vagone činimo inteligentnima i postavljamo novi standard u željezničkom teretnom prometu. Zato što našim klijentima želimo ponuditi više: više usluga, više predvidljivosti, veći kvalitet transporta. Mala crvena kutija za naše vagone, veliki korak za evropski teretni transport.

SmartCargo – Vaše prednosti

 • Informacije u realnom vremenu: U svakom trenutku ste upućeni gdje se trenutno nalazi vagon s vašom robom.
 • Pregled uticaja za analize transporta
 • Optimizirana upotreba opreme
 • Poboljšanje kvaliteta naše usluge ranim otkrivanjem oštećenja vagona
 • Još veća kvaliteta usluga
 • Učinkovitiji logistički procesi podstaknuti stalnim usavršavanjem tehnologije
 • Korištenje svih karakteristika korisničke platforme MIKE kao npr. praćenje pošiljki preko MIKE Tracking i naručivanje praznih vagona i informacije o dolasku praznih vagona preko MIKE Ordering

Više informacija SmartCargo

Tipovi vagona: za svaku robu imamo podesan teretni vagon

Brošura

U našoj knjižici naći ćete sve detalje o teretnim vagonima i inovativnim transportno-pretovarnim rješenjima Rail Cargo Group. (dostupno samo na njemačkom)