Start novih linija iz i prema Turskoj

Sa dvije nove direktne linije između Turske i Rumunije i Mađarske, ne samo da jačamo našu intermodalnu mrežu, već značajno smanjujemo i vrijeme tranzita između Azije i Europe. Kao način prevoza željeznica postaje još atraktivnija.

RCG već koristi nekoliko redovnih, intermodalnih željezničkih linija između Europe i Azije i kontinuirano proširuje spektar usluga na ovom području. Kao dio proširenja prilagođenih transportnih i logističkih rješenja intermodalnog transporta, sada nudimo dvije nove TransFER linije između azijskog dijela Turske i Mađarske, kao i Turske i Rumunije. Te nove linije ne samo da će proširiti RCG mrežu, već će i povezati ekonomske centre u cijeloj Euroazijskoj regiji.

TransFER Curtici–Istanbul sa jednim obrtom sedmično povezuje direktnom linijom terminal u Rumuniji sa Halkalijem, najvažnijim teretnim terminalom u Turskoj. Veoma je važna uloga Instanbula za transporte između Europe i Azije, kao čvorišta od presudne važnosti za južni Put svile. Pored toga obezbjeđuje se brzo umrežavanje dva privredna regiona u Turskoj i Rumuniji, ali postižu se I konkurentna tranzitna vremena od samo 66 sata.

TransFER Budapest–Köseköy povezuje azijski dio Turske sa Europom – i to za manje od pet dana. Sa jednim obrtom sedmično i našim partnerima TCDD i Pasifik Eurasia proširujemo našu mrežu i logističku ponudu između Azije i Mađarske. Uz mogućnost povezivanja Anadolije sa centralnom Azijom / Kinom, privredni centri u cijeloj zapadnoj Europi također su povezani preko logističkog čvora Budimpešta, tako da je cijela euroazijska regija povezana sa RCG mrežom.Tunel Marmaray ispod Bosfora, veza između Europe i Azije, igra ključnu ulogu u ovoj redovnoj liniji. Teretni vozovi na transkaspijskoj transportnoj ruti tako neprimjetno, podzemnim putem povezuju Aziju sa europskim dijelom Turske. Prvi intermodalni voz jednog od naših klijenata, koji je prolazi tunelom sa 36 45’ kontejnera, natovarenim kućanskim aparatima i rezervnim dijelovima za automobile na liniji od Arifiye u Turskoj, do Šoprona u Mađarskoj, još jednom pokazuje da je vlak ne samo efikasniji, već prije svega konkurentniji, a time I atraktivniji.