Ocjene, nagrade i certifikati - naša kompetencija

Kod nas se kupci mogu osloniti na odgovorno postupanje u skladu sa našom okolinom i društvom. To potvrđuju i certifikati, nagrade i ocjene za naše CSR mjere.

Ocjene: Ocijenjeni smo

Svoju odgovornost prema ljudima i okolišu shvatamo ozbiljno i nastojimo da budemo sve bolji i bolji. Recenzije platformi za ocjenjivanje naših aktivnosti u cilju održivijeg svijeta potvrđuju da smo na dobrom putu.

 • UIC ocjena: solidna ocjena "B-" u prvoj UIC-ovoj ocjeni održivosti (2023.)

  Više informacija

Nagrade: Cijenjeni smo

Oslanjamo se na odgovorno i održivo djelovanje interno i eksterno - i to uspješno. Nagrade koje smo dobili za naše CSR mjere su dokaz tome.

 • Pečat kvaliteta kao "Top Apprenticeship Company" od socijalnih partnera i Grada Beča za dualno obrazovanje (2026.)
 • INEO pečat kvaliteta "Uzorna kompanija za obuku" (2014-2023)
 • Nagrada za učenike u sistemu dualnog obrazovanja "Brand4Young Talents" (2021)
 • Nagrada za "RCAcare" sa austrijskim pečatom kvaliteta za promociju zdravlja na radnom mjestu od Saveznog ministarstva zdravstva (2013-2024)
 • Nagrada "GoodPractice" za projekat za učenike u sistemu dualnog obrazovanja "Digitalni domorodci i digitalni imigranti" (2020.)
 • Nagrada za održivost "Logistika" Saveznog udruženja za logistiku za TransANT (2019.)
 • Pečat kvaliteta "Families Digital Competent" Saveznog ministarstva za žene, porodicu i mlade za program dualnog obrazovanja (2019.)
 • Evropska oznaka kvaliteta "Odlična kompanija za učenje u Evropi" (2017)
 • Nagrada kao vodeća austrijska kompanija sa poslovne platforme "Vodeće kompanije Austrija" (2017)
 • Nagrada za Rail Cargo Hungaria kao „Energetski osviještenu kompaniju“ mađarskog Saveznog ministarstva za inovacije i tehnologiju (2017.)

Certifikati: Mi ispunjavamo standarde

Sistemi upravljanja i njihova sertifikacija postali su neizostavni dio poslovnog života međunarodnih kompanija - to je slučaj i kod nas. Sa strogim sistemima upravljanja, osiguravamo maksimalan kvalitet, sigurnost, ekološke i higijenske standarde u Austriji i našim međunarodnim učešćem u drugim zemlji. Certifikati su za nas življena praksa i važan preduslov za zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca.

Sistemi upravljanja