Оценки, отличия & сертификати – нашата компетентност

При нас клиентите могат да разчитат на едно отговорно поведение в унисон с околната среда и обществото. Това удостоверяват всички сертификати, отличия и оценки за нашите мерки във връзка с корпоративната социална отговорност (КСО). 

Оценки: Ние получаваме оценка

Ние приемаме сериозно нашата отговорност спрямо хората и околната среда и се стремим да ставаме все по-добри. Оценките от различните платформи за гласувания относно нашите дейности за създаване на един по-устойчив свят доказват, че се намираме на правилния път. 

Отличия: Ние получаваме отличия

Ние държим на отговорните и устойчиви действия както в рамките на дружеството, така и извън него – и то с успех. Отличията, които получихме за предприетите от нас мерки в рамките на корпоративната социална отговорност, доказват това.

  • Печат за качество на INEO (Иновации, устойчивост, ангажимент и ориентация) – „Образцово предприятие, осъществяващо обучения” (2014-2023 г.)
  • Наградата за обучавани „Brand4Young Talents“ (Марка за млади таланти, 2021 г.)
  • Отличие за програмата на дружеството за управление на здравето „RCAcare” с австрийския печат за качество в сферата на здравеопазването в предприятията от Министерството на здравеопазването на Австрия (2013-2024 г.)
  • Отличие за добри практики за проекта за обучаващи се „Digital Natives & Digital Immigrants“ (2020 г.)
  • Награда за устойчива логистика на Австрийската деферална асоциация за логистика за системата TransANT (2019 г.)
  • Печат за качество „Дигитално компетентни семейства“ от Австрийското министерство за жените, семейството и младежта за програмата ни за обучаващи се (2019 г.)
  • Печат за качество като „Най-добро предприятие, осъществяващо обучения“ на социалните партньори и на община Виена за осъществената квалификация на обучаващите се (2018 г.)
  • Европейска марка за качество „Отличено предприятие за обучение в Европа” (2017 г.)
  • Отличие като австрийско водещо предприятие от икономическата платформа „Водещи предприятия на Австрия“ (2017 г.)
  • Отличие за Rail Cargo Hungaria като „Енергийно осъзнато предприятие” от унгарското Министерство за иновации и технологии (2017 г.)

Сертификати: Ние изпълняваме стандарти

Системите за управление и техните сертифицирания вече са неизменна съставна част от бизнеса на действащите в международен план предприятия – така е и при нас. Със строги системи за управление ние осигуряваме максимални стандарти за качество, безопасност, околна среда и хигиена в Австрия и в международен план в страните, в които имаме участия. Сертифициранията са изпитана практика при нас и са важна предпоставка за доволството и доверието на нашите клиенти. 

Системи за управление