Vagon-kontejner

Ovi vagoni za kombinovani transport imaju specifičan dizajn i uređaje za smještaj različitih transportnih jedinica.

Želite saznati više o našim vagon?

Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "SG Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.

Više informacija

Tehnički podaci / Konstrukcija vagona Uputstvo za rukovanje i upotrebu
Laagss

Beladeschema Laagss

Lgjnss Lgjnss 4440
Sdggmrs Sdggmrs 31 81 4993    

Sdggmrs 31 81 4993 – Stützbock

Sdggmrs 33 56 4993 VTG

 
Sdggmrs 33 56 4993 VTG - Stützbock  
Sdggmrrss Sdggmrrss 4958
Sdggmrss

Sdggmrss 4956

 

Sdggmrss 3780 4956 MFD-RAIL
Sdggmrss 37 80 4992 MFD-RAIL
Sdggmrss 35 80 4992 MFD-RAIL

Sdggmrss 3780 4956 MFD-RAIL - Stützbock
Sdggmrss 3780 4992 MFD-RAIL - Stützbock
Sdggmrss 3580 4992 MFD-RAIL - Stützbock

Sdgmnss Sdgmnss 4587
Sdgnss

Sdgnss 33 85 4526 WASCOSA

Sggmrrss-y Sggmrrss-y 4932 000-014  
Sggmrrss-y 4932 200-202
Sggmrrss-y 4932 300-399
Sggmrrss-y 4932 400-415

Sggmrrs-y 37 80 4657 MFD Rail

 
Sggmrs(s) 90' Sggmrs 37 80 4953 MFD  

Sggmrss 37 80 4961 ERR

Sggmrss 33 80 4961 ERR
Sggmrss 33 88 4961 + 33 88 4962 TOUAX

Sggmrs 31 81 4953 VTG
Sggmrs 33 68 4952 VTG
Sggmrs 33 68 4953 VTG
Sggmrs 33 68 4954 VTG
Sggmrs 33 68 4964 VTG
Sggmrs 37 80 4952 017-323 VTG

 

Baureihen VTG Sggmrs(s) 90‘

 

Beladeschema – Loading scheme – „S049-Sggmrs 90‘“ VTG

 

Beladeschema – Loading scheme – „S051-Sggmrs 90‘“ VTG

 

Beladeschema – Loading scheme – „S057-Sggmrs 90‘“ VTG

 

Beladeschema – Loading scheme – „S069-Sggmrs 90‘“ VTG

 

Beladeschema – Loading scheme – „S076-Sggmrs 90‘“ VTG

 

Beladeschema – Loading scheme – „S097-Sggmrs 90‘“ VTG

 

Beladeschema – Loading scheme – „S111-Sggmrs 90‘“ VTG

 
Sggnss

Sggnss 33 56 4576

Sggrs(s) 80' Sggrss 4960
Sggrss 37 80 4975
Sgjnss

Sgjnss 4544* (4532)

Sgjss Sgjss 4530
S(g)mmns(s) 40‘

S(g)mmns  37 80 4505 ERR

 
Sgmmnss 1 - 37 80 4594 ERR

Sgmmns 37 80 4504 MFD Rail

 
Sgns(s) 60' 

Sgns 33 88 4553 TOUAX
Sgns 33 53 4557 TOUAX

Sgns(s) 37 80 4553 3xx + 37 80 4558 800-916 VTG

Sgns 31 55 4556 GATX

Sgns(s) 37 80 4556 ERR
Sgns(s) 37 80 4558 ERR

Sgnss 37 80 4563 TOUAX
Sgnss 31 80 4563 TOUAX

Sgnss 37 80 4566 TOUAX
Sgnss 4552 001-287
Sgnss 4552 300-319 (gilt auch für 31 81 4556 204-3)
Sgnss 4552 500-579
Sgnss-y 4552 800-857
Sgnss-y 4575 200-799

*Nakon smanjenja buke