Ravni vagon

Ravni vagoni su teretni vagoni, koji najčešće imaju ravan i veoma niske ili nikakve stranice. Ravni vagoni namijenjeni su za prijevoz robe koja nije osjetljiva na vremenske prilike.

Želite saznati više o našim vagon?

Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "R Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.