U 2020.godini bilježimo rast zadovoljstva naših klijenata

Tokom ovogodišnjeg istraživanja ispitali smo zadovoljstvo naših klijenata. Uspjeli smo još više povećati nivo zadovoljstva u odnosu na prošlo istraživanje.

Od 2. jula do 24. augusta 2020. godine, RCG klijenti iz preko 20 zemalja učestvovali su u našoj anketi o zadovoljstvu. Teme su se kretale od općih razloga za zadovoljstvo, potencijala za poboljšanje do percepcije našeg upravljanja krizom COVID-19. Ali tema održivosti takođe je postavljena tokom našeg istraživanja.

4% povećani procenat zadovoljstva

Bili smo uvjerljivi i uspjeli smo dodatno povećati nivo zadovoljstva naših klijenata u odnosu na prethodno istraživanje iz 2018. godine. Iznad svega, presudni su bili naši dugoročni i dobri poslovni odnosi sa našim klijentima, naša visokokvalitetna korisnička podrška kroz stručnost naših zaposlenika i naša pouzdanost u obradi naloga. Ali upravljanje krizom u ovoj izazovnoj godini takođe je bilo odlučujući razlog za visok nivo zadovoljstva naših klijenata, što su naši zaposlenici u tom smislu posebno naglasili.

Željeli bismo da vam zahvalimo na ovom povjerenju i nastavićemo da budemo tu za vas - sada i u budućnosti!