Товарни вагони

С нашия флот от различни типове вагони разполагаме с подходящото логистично оборудване за нуждите на всеки клиент.

Крайъгълният камък за максимална безопасност при транспортиране е оптималното оборудване – всеки продукт има свое индивидуално решение. Техническите иновации и специалните вагони позволяват индивидуални транспортни решения, адаптирани към изискванията на клиента и пазара. С пакетен международен вагонен мениджмънт нашите специалисти осигуряват устойчива и рентабилна транспортна и логистична система.

Вашите предимства

 • Управление на вагонния парк, което позволява ефективно управление на вагоните
 • Поемане на трансграничния вагонен мениджмънт
 • Управление на повредените вагони
 • Ние поемаме целия риск за капацитета
   

SmartCargo – крайъгълен камък в посоката на интелигентен товарен влак

Със SmartCargo ние правим нашите товарни вагони интелигентни и поставяме нов стандарт в железопътния товарен транспорт. Защото искаме да предложим на нашите клиенти повече: повече услуги, повече предвидимост, по-добро качество на транспорта. Малка червена кутия за нашите вагони, голяма стъпка за европейския товарен транспорт.

SmartCargo – Вашите предимства

 • Информация в реално време: Винаги знаете къде в момента се намира вагонът с Вашите стоки.
 • Откриване на удар за транспортни анализи
 • Оптимизирано използване на оборудването
 • Подобряване на качеството на нашите услуги чрез ранно разпознаване на повредите по вагони
 • Още по-добро качество на услугата
 • По-ефективни логистични процеси чрез постоянно развитие на технологията
 • Използване на всички свързани с клиента функции на клиентската платформа MIKE, като напр. проследяване на пратки с MIKE Tracking и поръчване на празни вагони и информация за доставка на диспонираните празни вагони чрез MIKE Ordering

Повече информация за SmartCargo

Нашата иновация за товарни вагони

Брошура за изтегляне

В нашата брошура за товарни вагони ще намерите всички подробности за товарните вагони и иновативните решения за транспорт и обработка от Rail Cargo Group. (достъпен само на немски език)