Вагон-платформа

Вагоните-платформа са товарни вагони, които обикновено имат непрекъснат, плосък под и без надстройка или най-много ниски надстройки, които са отворени нагоре. Вагоните-платформа са предназначени за превоз на стоки, които не са чувствителни към атмосферните влияния.

Искате да научите повече за нашите вагони?

Тогава се запознайте с нашия Fleet-Clip "R Wagon". Всички специфични за вагона подробности можете да намерите по-долу в инструкциите за експлоатация и информационните листове.