Браншове

В един разнообразен свят иновациите осигуряват решаващо предимство. С ноу-хау и използването на иновативни транспорти технологии ние осъществяваме ориентирани към бъдещето индивидуални логистични решения за Вашия бранш. И всичко това наведнъж.

„Не може“ не съществува

Колкото шарен е светът и неговите индустрии, толкова разнообразни са нашите логистични решения. Първокласните продукти изискват първокласни услуги. При нас всички продукти – включително необичайни стоки като трамвайни композиции или специални парни котли – са сигурно и природосъобразно транспортирани по железопътните релси.

Ние Ви съдействаме при Вашите специални логистични изисквания. Бързо, ефективно и ориентирани към клиента.

Обслужване на клиенти Rail Cargo Group

Изпрати e-mail