Строителни материали

Независимо дали директно от склада до строителния обект, до производителите или от изкопа до депото – Ние предоставяме индивидуални логистични решения от врата до врата за строителната индустрия.

Компетентността по въпроси като консултиране, планиране, обработка и изпълнение са нашите силни страни. Ето защо ние поемаме цялостно логистичните и транспортните задачи в целия им спектър от услуги. По-конкретно това означава: Ние организираме ефективни и устойчиви логистични концепции за доставка и извозване на строителни материали, включително складова, силозна и сухопътна логистика. Нашият фактор за успех: Транспортът на строителни материали се осъществява директно до мястото на употреба и готовите продукти идват директно в икономическите центрове.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа 
  • Индивидуални логистични решения за цялата строителна, складова, силозна и сухопътна логистика (изолационни материали, стъкло, сол, чакъл, сяра, цимент, мраморен прах, плочки, глина, каолин, тухли, шлака, клинкер, бетонни елементи и други)
  • Планиране и управление на големи строителни проекти, включително доставка на товара от склада на изпращача до началната гара и доставка на товара от крайната гара до склада на получателя
  • Железопътно разтоварване на суровини и горива, железопътно товарене и товарене на камиони с цимент, обработка на палети
  • Маневрена и почистваща работа
  • Осигуряване на подходящо оборудване, поемане на обезопасяване на товара
  • Мрежа от специални складове в цяла Европа