Rail Cargo Group в Чехия

Безпроблемни, съобразени с индивидуалните изисквания на клиентите и с максимално високо качество – това са логистичните решения на Rail Cargo Group в Чехия. Без значение дали се касае за вътрешен или за трансграничен, достигащ чак до Азия транспорт.  

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Ние организираме транспортирането на товари от всякакъв вид – без значение дали става въпрос за единични товарни вагони, вагонни групи или блок-влакове. С нашия опит и с използването на иновативни технологии за транспорт ние спомагаме за осъществяването на ориентирани към бъдещето и индивидуални логистични решения за следните промишлени отрасли: селско стопанство, строителни материали, потребителски стоки, химическа индустрия, хранителни стоки, стоманени продукти, хартия, дървесина и автомобилна индустрия. С  нашите контейнерни влакове ние транспортираме стоки от и до немските пристанища Бремерхафен и Хамбург към Мелник, както и от и до словенското Пристанище Копер до Братислава, Жилина, Вратимов, Пасков и Калининград. В рамките на нашата партньорска мрежа ние осъществяваме връзка до италианското пристанище Триест и до хърватското пристанище Риека. С нашите железопътни връзки ние свързваме държавите от Западна, Южна и Югоизточна Европа с икономическите пазари от Общността на независимите държави и азиатските икономики. С помощта на нашите собствени товарни влакови композиции ние гарантираме един постоянен и висококачествен международен продукт. В допълнение към железопътния транспорт ние реализираме благонадежден морски, въздушен и шосеен транспорт.