Вагонни товари & логистика

Като водеща железопътна логистична компания ние свързваме търговски маршрути от/в Европа до Азия. За всяка индустрия, за всяко специфично логистично изискване, от единични вагони и блок-влакове до индивидуални цялостни решения.

Безкомпромисно позициониране

Ние Ви даваме решаващото конкурентно предимство на пазара. Нашите логистични решения от край до край правят това възможно с точност и надеждност.

Решения, които убеждават

С нашата цялостна производствена мрежа със собствени товарни железопътни линии ние реализираме ориентирани към бъдещето и индивидуални логистични и транспортни решения – от първа ръка.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Ноу-хау на влака

Нашата пакетна компетентност позволява индивидуални логистични и транспортни решения и по този начин гарантира Вашия комфорт.

Вашите предимства

  • Пионерски железопътни логистични решения за различни браншове
  • Железопътен транспорт в единични вагони, групи вагони или блок-влакове
  • Цялостна складова логистика
  • Фабрична логистика, като напр. фабрики за сортиране и процедури за получаване на стоки