Селско стопанство

Ние транспортираме зърнени култури, захар, маслодайни семена и други селскостопански продукти безопасно и свежи до целта. Безусловното качество и компетентност се приемат за подразбиращи се при нас.

Грижите, опитът и ноу-хау са основата при транспортирането на селскостопански продукти. Ето защо Rail Cargo Group гарантира пълна сигурност със сложни транспортни и товарни системи – и това по цялата логистична верига – от планирането до изпълнението на услугите. Независимо дали транспорт, предоставяне на оборудване, доставка на суровини или дистрибуция на крайни продукти, ние имаме правилното решение за всяко изискване. Над седем милиона тона транспортирани селскостопански продукти на година говорят за определящо тенденциите логистично ноу-хау. Предимството за Вас: Мрежа в цяла Европа, която осигурява обработката на цялата селскостопанска логистика.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа
  • Международна селскостопанска логистика със специализирано оборудване
  • Сложни и гъвкави транспортни и товарни системи от суровината до крайния продукт
  • Организиране на доставка на товара от склада на изпращача до началната гара и доставка на товара от крайната гара до склада на получателя
  • Възможност за временно складиране
  • Прецизно планирани работни и производствени процеси в съответствие с най-строгите законови изисквания и изискванията за качество на хранително-вкусовата промишленост (GMP+, HACCP)