Rail Cargo Group в Русия

В Русия ние осъществяваме международен железопътен, шосеен и контейнерен транспорт. И то за всички индустрии. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

С четирите си филиала в Москва, Санкт Петерсбург, Екатерининбург и Иркутскние предлагаме железопътни логистични решения до Русия, Турция и дори до Китай. Логистичните цялостни пакети с логистични решения от край до край придобиват все повече значение – ето защо ние сме там, където сте и Вие. С нашите железопътни продукти ние свързваме западноевропейските икономически центрове с държавите от Южна и Югоизточна Европа, а така също и с Азия. Ние формираме мост между нормалната и широкорелсовата железопътна мрежа. Защото с нашите блок-влакове се поемат превози от Италия, Австрия и от останалите западноевропейски държави и се транспортират до държавите от Общността на независимите държави. При това ние координираме цялостния транспорт с всички регионални железопътни дружества и отговорните за това институции. Нашият многоезиков екип от специалисти разполага с всички необходими експертни знания, както и с познания за пазара и за съответната държава. По този начин става възможно осъществяването на благонадеждни транспортни и логистични услуги както за транспорт с единични товарни вагони, така и за блок-влакове, за специален и за интермодален транспорт между Европа, Русия, държавите от Общността на независимите държави и азиатските икономики.