Петролни деривати

В логистичните процеси залагаме на надеждност, спазване на графиците и стабилност. Тъй като базираните на нуждите доставки на суров петрол са от решаващо значение за успеха на нефтените и газовите компании.

В логистичните процеси залагаме на надеждност, спазване на графиците и стабилност. Тъй като базираните на нуждите доставки на суров петрол са от решаващо значение за успеха на нефтените и газовите компании.

За всяка стока има подходящи вагони

За нас цялостният логистичен подход включва и управление на различни видове вагони с акцент върху вагоните-цистерни. Оперативните и техническите познания за изискванията при ремонти, почистване, поддръжка, инспекция и международните разпоредби са в основата на компетентното и индивидуално обслужване на клиентите.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа 
  • Професионално управление на товари и вагони-цистерни
  • Управление на собствен вагонен парк с различни видове вагони (с акцент върху вагони-цистерни)
  • Доставки до складовете за гориво в пряка координация с отговорните за резервроарния склад специалисти
  • Мониторинг на транспорта във вътрешния и международния трафик
  • Управление на потока и доставките
  • Контрол и организиране на празни превози
  • Обслужване на повредени вагони за частни вагони-цистерни
  • Складиране и обезопасяване на вагони с натоварени опасни товари
  • All-in предложения: Товари и активи в модулна система